Oferujemy Państwu unikalne oprogramowanie do integracji systemu SSWiN Satel Integra do systemu BMS/SCADA lub sterownika z obsługą MODBUS TCP/IP.

"ETHM MODBUS SERVER” to oprogramowanie pozwalające na podłączenie centrali alarmowej Integra™ firmy Satel® do systemu BMS/SCADA lub sterownika
umożliwiającego komunikację protokołem MODBUS TCP/IP.

Integracja umożliwiona jest w zakresie podglądu centrali włącznie z wszystkimi jej elementami składowymi, wejściami,wyjściami i pozostałymi elementami logicznymi. Możliwe jest również sterowanie centralą alarmową, wyłączeniami, czuwaniem, przejściami oraz wyjściami.

Idea funkcjonowania oprogramowania polega na tłumaczeniu własnościowego protokołu ETHM-1™ lub ETHM-1 Plus™ podłączonego do centrali Satel® Integra™ na postać rejestrów protokołu MODBUS. Ze względu na oczywiste ograniczenia protokołu MODBUS nie jest możliwe otrzymanie informacji tekstowej w postaci nazw własnych we/wy lecz tylko informację identyfikującą dane wejście i wyjście. Na bazie takiej informacji oraz posiadania wiedzy na temat konfiguracji centrali alarmowej z użyciem niniejszego oprogramowania integrator jest w stanie przeprowadzić pełną wizualizację centrali alarmowej. Wizualizacja jest możliwa łącznie z alarmami i sterowaniem centralą alarmową oraz jej elementami logicznymi takimi jak przejścia (kontrola dostępu) i strefy alarmowe.


Oprogramowanie zostało stworzone z uwzględnieniem najlepszych praktyk programistycznych, umożliwiających łatwe przeprowadzenie procesu instalacji, konfiguracji i obsługi aplikacji. Działanie oprogramowania w trybie usługi umożliwia łatwe monitorowanie parametrów pracy, zarządzanie w przypadku niespodziewanych awarii oraz raportowanie do systemowego dziennika zdarzeń.

Kup licencję.